Billing

En Meydis podem encarregar-nos de l’enviament de les seues factures a tots els seus clients. L’enviament massiu de factures per a grans companyies és una de les nostres majors capacitats: oferim un servici integral per a cobrir el cicle complet dels documents transaccionals, des de la integració amb els sistemes d’informació, el disseny de documents, la impressió variable en blanc i negre o color, la manipulació i l’entrega en els operadors postals.

Proporcionem traçabilitat completa dels documents per mitjà de tecnologia ADF, permetent conéixer en tot moment la situació i accions associades amb el document de cada un dels seus clients. Li oferim, a més, la possibilitat de redissenyar les seues factures per a convertir-les en vehicle de promocions a través del Billing Màrqueting o Màrqueting de factures, convertint els seus documents periòdics en canals de comunicació amb els seus clients.

El Billing Màrqueting explota el gran potencial que factures i altres documents oferten com l’eina promocional.

Transpromo

Actualment, la Gestió de les Comunicacions amb el client (CCM per les seues sigles en anglés) es val cada vegada més del màrqueting transpromocional: la conversió dels documents transaccionals en vehicles de promoció i fidelització.

Açò li permet aprofitar les comunicacions amb els seus clients (factures, extractos,…) per a incloure un altre tipus de continguts, com a promocions, ofertes complementàries o informació de l’empresa. Un model de comunicació promocional amb un impacte fins a quatre vegades major que altres tipus de publicitat enviada.

  • Redissenyem i adaptem els seus actuals documents, optimitzant els espais en blanc per a la ubicació de missatges promocionals o ofertes personalitzades.
  • Incorporem les regles de negoci per a gestionar qualsevol variable de segmentació i qualsevol promoció, prioritzant l’aplicació de les mateixes.
  • El programari de composició permet la creació de documents per als múltiples canals de comunicació, mantenint la coherència entre els mateixos, possibilitant el desplegament d’una estratègia multicanal integrada.

En Meydis som experts en la composició dinàmica de documents: prenem els milions de registres de les transaccions de cada client, i basant-se en ells i en les regles de negoci associades a cada u, confeccionem un document promocional únic i personalitzat.