Billing

En Meydis ens encarreguem de l’enviament de les seves factures a tots els seus clients. L’enviament massiu de factures per a grans companyies és una de les nostres majors capacitats: oferim un servei integral per cobrir el cicle complet dels documents transaccionals, des de la integració amb els sistemes d’informació, el disseny de documents, la impressió variable en blanc i negre o color, la manipulació i el lliurament en els operadors postals.

Proporcionem traçabilitat completa dels documents mitjançant tecnologia ADF, permetent conèixer a tot moment la situació i accions associades amb el document de cadascun dels seus clients.

Li oferim, a més, la possibilitat de redissenyar les seves factures per convertir-les en un vehicle de promocions a través del Billing Màrqueting o Màrqueting de factures, convertint els seus documents periòdics en canals de comunicació amb els seus clients. El Billing Màrqueting és de gran ajuda per extraure el gran potencial de les factures i altres documents com a eina promocional.

Transpromo

Actualment, la Gestió de les Comunicacions amb el client (CCM les seves sigles en anglès) es recolza cada vegada més del màrqueting transpromocional: la conversió dels documents transaccionals en vehicles de promoció i fidelització.

Això li permet aprofitar les comunicacions amb els seus clients (factures, extractes,…) per incloure un altre tipus de continguts, com a promocions, ofertes complementàries o informació de l’empresa. Un model de comunicació promocional amb un impacte fins a quatre vegades més que altres tipus de publicitat enviada.

  • Redissenyem i adaptem els seus actuals documents, optimitzant els espais en blanc per a la ubicació de missatges promocionals i ofertes personalitzades.
  • Incorporem les regles de negoci per gestionar qualsevol variable de segmentació i qualsevol promoció, prioritzant l’aplicació de les mateixes.
  • El programari de composició permet la creació de documents per als múltiples canals de comunicació, mantenint la coherència entre els mateixos, possibilitant el desplegament d’una estratègia multicanal integrada.

En Meydis som experts en la composició dinàmica de documents: combinem els milions de registres de les transaccions de cada client, i en base a ells i a les regles de negoci associats a cadascun, confeccionem un document promocional únic i personalitzat.